Kim jest i czym się zajmuje

Witamy na stronie Specjalistycznego Gabinetu Logopedycznego.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
 

Wizyta w gabinecie logopedycznym jest niezbędna w przypadku, gdy rodzice zauważą, że rozwój mowy dziecka jest nieprawidłowy lub gdy dziecko ma problemy z wymową pewnych głosek. Warto spotkać się z logopedą, który w rzetelny i fachowy sposób zbada dziecko oraz odpowie na pytania Rodziców. Gdy będzie to konieczne zastosuje odpowiednią terapię, aby pomóc w wyeliminowaniu problemu dziecka. 

Oferujemy również specjalistyczną terapię neurologopedyczną osób z dysfunkcjami centralnego i obwodowego układu nerwowego oraz zespołami genetycznymi.

Nasza oferta skierowana jest zarówno do dzieci, młodzieży,

jak i osób dorosłych.

Terapia dzieci

Oferujemy diagnozę funkcji poznawczych i mowy oraz terapię dzieci:

 • z alalią i afazją;

 • z wadami genetycznymi;

 • z upośledzeniem umysłowym w różnym stopniu;

 • z mózgowym porażeniem dziecięcym;

 • z rozszczepem podniebienia;

 • z autyzmem i zespołem Aspergera.

Proponujemy również:

 • wczesną interwencję logopedyczną (dzieci od 0 do 3.roku życia);

 • naukę czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną (dzieci od 3. roku życia);

 • ćwiczenia wspomagające rozwój i przygotowujące do nauki w szkole;

 • terapię dzieci z trudnościami w pisaniu, czytaniu i liczeniu.


Terapia dorosłych

 • terapia mowy po udarach i urazach mózgu (afazja, dyzatria);

 • rehabilitacja mowy u osób z chorobami demielinizacyjnymi oraz demencyjnymi ( choroba Alzheimera, choroba Parkinsona);

 • ćwiczenia dykcji i emisji głosu;

 • diagnoza i terapia wad artykulacyjnych;

 • diagnoza i terapia zaburzeń mowy;

 • logopedia medialna.

Przedszkola, żłobki

Warto zadbać o prawidłowy rozwój mowy dziecka już od najmłodszych lat. Proponujemy zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne w przedszkolach i żłobkach będące doskonałą okazją do stymulowania prawidłowego rozwoju mowy dzieci.

Zajęcia logopedyczne w przedszkolach i żłobkach mają na celu:

– kształtowanie prawidłowego toru oddechowego;

– usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego;

– kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu artykulacyjnego (ssanie,połykanie, picie, żucie, gryzienie);

– wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego, stymulowanie rozwoju mowy;

– rozwijanie słuchu dziecka (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonematycznego, ćwiczenia logorytmiczne itp.).

Czas trwania zajęć i cena do uzgodnienia