Dzieci i młodzież

Dzieci i młodzież
Konsultacje psychologicze, pedagogiczne, logopedyczne
Ustalanie przyczyn trudności w szkole
Terapia grupowa
Doradztwo zawodowe
Logopeda
Pedagog
Psycholog
Warsztaty rozwojowe
Coaching
Doradztwo zawodowe

Dorośli

 

Dorośli
Psycholog – terapia indywidualna i grupowa
Psychoterapia grupowa
Psychoterapia uzależnień
Terapia rodzin
Warsztaty rozwojowe
Coaching
Doradztwo zawodowe