Kim jest i czym się zajmuje

Pedagog zajmuję się wspieraniem uczniów, rodziców i nauczycieli. Udziela pomocy uczniom w rozwiązywaniu problemów w kontaktach z innymi rówieśnikami. Stara się eliminować napięcia jakie powstają u uczniów w skutek niepowodzeń szkolnych. Pedagog wskazywanie również możliwości i sposobów rozwiązywania problemów wychowawczych w konkretnych środowiskach.