Psycholog to osoba profesjonalnie przygotowana w dziale profilaktyki, diagnostyki i terapii zaburzeń psychicznych. Praca psychologa we wszystkich miejscach jest niezwykle ważna i potrzebna.

Nasi psycholodzy niosą skuteczną pomoc w obszarze profilaktyki zdrowia psychicznego, a w szczególności udzielają wsparcia osobom doświadczającym:

 • Braku motywacji i chęci do działania,
 • Lęku i stresu,
 • Napięcia i przygnębienia,
 • Kryzysów różnego pochodzenia,
 • Trudności w relacjach z innymi,
 • Objawów psychosomatycznych,
 • Poczucia winy i wstydu,
 • Problemów emocjonalnych,
 • Poczucia nieprzystosowania,
 • Stanów depresyjnych,
 • Poczucia utraty sensu życia,
 • Objawów stresu pourazowego,
 • Trudności z zasypianiem.
 • Obniżonego poczucia własnej wartości.
 • Uzależnienia

Prowadzone jest również pomoc i wsparcie psychologiczne dla rodziców dzieci przejawiających m.in.

 • Zachowania lękowe,
 • Nadpobudliwość,
 • Płaczliwość,
 • Trudności z zasypianiem,
 • Zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • Płaczliwość,
 • Problemy z jedzeniem,
 • Zachowania agresywne,
 • Trudności w relacjach z rówieśnikami,
 • Zachowania autoagresywne,
 • Całościowe zaburzenia rozwoju,
 • Trudności szkolne.

 

 Psychoterapia indywidualna – cykl indywidualnych spotkań z tym samym psychoterapeutą, mających na celu poprawę funkcjonowania osoby zgłaszającej się. Psychoterapeuta towarzyszy w procesie poznawania siebie, w dokładnej analizie tego, co w danym momencie jest źródłem niepokoju, problemów, cierpienia oraz tego jaki wpływ na bieżącą sytuację mają doświadczenia z przeszłości. Psychoterapeuta uważnie słucha i pomaga zrozumiec towarzyszące temu myśli i uczucia. Jego rolą jest pomoc w zrozumieniu i wydobywaniu uczuc oraz coraz lepszym poznawaniu siebie. Psychoterapeuta dba o to, aby wspólna praca podczas sesji była efektywna i prowadziła do osiągania wyznaczonych uprzednio celów terapii. Treści ujawniane przez klienta objęte są zasadą poufności.

Terapia par i rodzin – ma na celu odbudowanie lub zbudowanie od nowa dobrej, bezpiecznej, zdrowej i satysfakcjonującej relacji między partnerami, członkami rodziny- osiągnięcie lepszego, wzajemnego zrozumienia. Terapia dotyczy zarówno aktualnych trudności, jak i dotąd nieprzepracowanych problemów z przeszłości. Koncentruje się na zrozumieniu dotychczasowych źródeł konfliktu oraz w wyposażeniu partnerów w narzędzia pozwalające samodzielnie rozwiazywac te konflikty w przyszłości. Proces terapii par, rodziny oparty jest na współpracy jej członków, dlatego bardzo ważna jest motywacja do zmiany i chęc inwestowania energii w relacje. Ta forma terapii stanowi możliwośc porozumienia i wyjścia z kryzysu.