Psycholog to osoba profesjonalnie przygotowana w dziale profilaktyki, diagnostyki i terapii zaburzeń psychicznych. Praca psychologa we wszystkich miejscach jest niezwykle ważna i potrzebna.

Nasi psycholodzy niosą skuteczną pomoc w obszarze profilaktyki zdrowia psychicznego, a w szczególności udzielają wsparcia osobom doświadczającym:

 • Braku motywacji i chęci do działania,
 • Lęku i stresu,
 • Napięcia i przygnębienia,
 • Kryzysów różnego pochodzenia,
 • Trudności w relacjach z innymi,
 • Objawów psychosomatycznych,
 • Poczucia winy i wstydu,
 • Problemów emocjonalnych,
 • Poczucia nieprzystosowania,
 • Stanów depresyjnych,
 • Poczucia utraty sensu życia,
 • Objawów stresu pourazowego,
 • Trudności z zasypianiem.
 • Obniżonego poczucia własnej wartości.

Prowadzone jest również pomoc i wsparcie psychologiczne dla rodziców dzieci przejawiających m.in.

 • Zachowania lękowe,
 • Nadpobudliwość,
 • Płaczliwość,
 • Trudności z zasypianiem,
 • Zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • Płaczliwość,
 • Problemy z jedzeniem,
 • Zachowania agresywne,
 • Trudności w relacjach z rówieśnikami,
 • Zachowania autoagresywne,
 • Całościowe zaburzenia rozwoju,
 • Trudności szkolne.