Psychoterapia indywidualna cykl indywidualnych spotkań z tym samym psychoterapeutą, mających na celu poprawę funkcjonowania osoby zgłaszającej się. Psychoterapeuta towarzyszy w procesie poznawania siebie, w dokładnej analizie tego, co w danym momencie jest źródłem niepokoju, problemów, cierpienia oraz tego jaki wpływ na bieżącą sytuację mają doświadczenia z przeszłości. Psychoterapeuta uważnie słucha i pomaga zrozumiec towarzyszące temu myśli i uczucia. Jego rolą jest pomoc w zrozumieniu i wydobywaniu uczuc oraz coraz lepszym poznawaniu siebie. Psychoterapeuta dba o to, aby wspólna praca podczas sesji była efektywna i prowadziła do osiągania wyznaczonych uprzednio celów terapii. Treści ujawniane przez klienta objęte są zasadą poufności.

 

 

Terapia par i rodzin – ma na celu odbudowanie lub zbudowanie od nowa dobrej, bezpiecznej, zdrowej i satysfakcjonującej relacji między partnerami, członkami rodziny- osiągnięcie lepszego, wzajemnego zrozumienia. Terapia dotyczy zarówno aktualnych trudności, jak i dotąd nieprzepracowanych problemów z przeszłości. Koncentruje się na zrozumieniu dotychczasowych źródeł konfliktu oraz w wyposażeniu partnerów w narzędzia pozwalające samodzielnie rozwiazywac te konflikty w przyszłości. Proces terapii par, rodziny oparty jest na współpracy jej członków, dlatego bardzo ważna jest motywacja do zmiany i chęc inwestowania energii w relacje. Ta forma terapii stanowi możliwośc porozumienia i wyjścia z kryzysu.